BIOTOPIA / THE FACADE AS A HABITAT


Hver etage-m2 nybyggeri vejer i gennemsnit 1.5 ton.

Det fodaftryk som vi sætter, når vi bygger, har stor betydning og det er vigtigere end nogensinde, at det byggede er performativt. Den bæredygtige præmis;  at bo tættere, gør det samtidigt sværere at få plads til flora og fauna, selvom alt forskning peger på, at det beriger os psykisk og sanseligt og understøtter det kredsløb, som er med til at gøre den tætte by beboelig.


Facade/bolig/reservoir

Projektet forslår et gennemgående, ophængningssystem på alle p-husets facader, som kan indtages af planter, fugle og flagermusereder og insekter. Den begrønnede facade nedskalerer p-husets store bygningskrop med en beboet facade som skifter udtryk over døgn og årstid.


Copenhagen, Denmark

3. prize open project competition / 2011




Citat fra dommerbetænkning


”Forslaget Biotopia formulerer intet mindre end et paradigmeskift som afsæt for fremtidigt byggeri. Tiden er løbet fra monofunktionelle bygninger.

Ambitionen er et p-hus der på en og samme tid agerer levested og fødekilde for trængte fugle og insekter, køler luften på varme dage med naturlig fordampning fra grønne facader, og danner grobund for lokale fællesskaber og dyrkning og sansning af et vertikalt naturrum.

Visionen er helt konkret et p-huset som kan agere habitat og vertikal have.
Forslaget er ambitiøst – både i sin vision og i sit solide arbejde med formulere robuste realiserbare løsninger.”