Fra fjord til Ådal

Landscape and structural plan for Vejle Ådal

New promenade, pedestrian and bridge for cars.

Status: 2023-Ongoing

Vejle ligger på et mindre højdepunkt i den store tunneldal, mellem fjord og Ådal.
Formet af istidens bevægelser og aflejringer udgør landskabets dramatik en del af byens DNA, ligesom relationen til vandet.
Vandsiden, der historisk set udgjorde bagsiden, præget af produktion, er nu attraktionen. 


Ådalspromenaden kobler Vejle med Fjord og Ådal, med landskabet som centrum.


De store landskabelige kvaliteter rummer desværre også store oversvømmelses problemer. Problemstillinger som en nye promenade i Ådalen har potentiale til at løse. Ved at skabe dige med promenadeforløbet kan forbindelsen agere klimasikring til Vejle lavtliggende bebyggelser samtidig med at den kobler til byens nye kvarter Ny Rosborg.


Ådalspromenaden er på en gang klimasikring og iscenesættelse af de eksisterende kvaliteter. En ny forbindelse i hverdagen, igennem ådalens omskriftelige natur eller som pause og destination på kanten af vandet.